Meride Uitvaartverzorging

Wij van Meride Uitvaartverzorging ondersteunen u graag met het organiseren van een adembenemende en geschikte begrafenis of crematie van de overleden persoon. U staat er niet alleen voor, wij snappen dat u het lastig genoeg heeft. Wanneer u er behoefte aan heeft, dan willen wij u ook assisteren door voor u contact op te nemen met organisaties en andere partijen waardoor u daar geen zorgen meer om hebt.

Bij Meride Uitvaartverzorging bent u verzekerd van een waardig afscheid voor de overledene.

Bij Meride Uitvaartverzorging bent u verzekerd van een waardig afscheid voor de overledene. Wanneer een naaste overlijdt komt er naast verdriet ook veel praktische zaken op u af. Deze praktische zaken kunt u aan uitvaartverzorgers van Meride over laten. Goed contact tussen u en de uitvaartverzorger is van groot belang voor een soepele organisatie van de begrafenis of crematie. U wordt daarom vanaf het eerste contactmoment tot en met de uitvaart en eventueel daarna begeleid door dezelfde persoon. Samen met u bepalen jullie welke zaken de uitvaartverzorger uit handen kan nemen, zodat u de tijd heeft om afscheid te nemen. 
De uitvaartverzorger kan geheel vrijblijvend uw wensen en de daarbij behorende mogelijkheden bespreken. Meride komt de gemaakte afspraken op tijd na en doet geen toezeggingen over een uitvaart waarvan niet zeker is of zij deze waar kunnen maken. Wij werken uitsluitend met professioneel personeel, evenals iedere partij die namens Meride Uitvaartverzorging diensten verleent. 
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken op 085 – 40 18 123 of mailen naar info@meride.nl

De dagelijkse gang van zaken begrafenisondernemer

Wanneer er een persoon is overleden, moet deze in veel gevallen dit te melden, tenzij een misdrijf is uitgevoerd. Dit moet gebeuren binnen zes werkdagen, maar niet eerder dan 36 uur nadat de persoon is overleden. Om alles omtrent de begrafenis of crematie in order te brengen wordt er meestal contact opgenomen met een uitvaartondernemer, deze zal dan in samen spraak met de nabestaande kijken naar de wil van de overledene. De verlangens van de gestorvene kunnen in een codicil zijn opgenomen, maar het kan ook zijn dat er bijna niets is opgemaakt op papier. Meride doet er alles aan om de verlangde begrafenis of crematie in Assen mogelijk te maken.

De onkosten van de gewenste uitvaart worden door de uitvaartondernemer vastgesteld en overlegd met de bloedverwanten. In eerste instantie kan de begrafenisondernemer de opdracht gevende vragen om de declaratie te betalen, deze is tenslotte aansprakelijk voor het voldoen van de rekening.

Veel uitvaartondernemers willen eerst graag een akkoord voordat zij daadwerkelijk overgaan tot het reserveren van een begraafplaats of crematorium.

Meride Uitvaartverzorging ondersteunt u in alle facetten die bij goede uitvaartzorg komen kijken.

Meride Uitvaartverzorging ondersteunt u in alle facetten die bij goede uitvaartzorg komen kijken. U wordt bijgestaan door één en dezelfde uitvaartverzorger die de uitvaart van begin tot eind voor u regelt. Of het nu gaat om een eenvoudige uitvaart, een eco-uitvaart of een exclusieve uitvaart, bij Meride is het in goede en vakbekwame handen. Wij adviseren en u beslist. Meride heeft geen leden en verkoopt geen uitvaartverzekeringen, wij houden ons bij onze leest: Het naar uw wens verzorgen van een uitvaart. U kunt natuurlijk wel terecht bij ons met elke verzekeringspolis. Als u de begrafenis of crematie door Meride laat regelen, dan keert de verzekeraar een bedrag van de uitvaartverzekering uit. Wij of uw verzekeraar kan u vertellen wat dat bedrag is. Vaak is het zo dat wij de uitvaart voor minder verzorgen dan het polis bedrag en blijft er soms geld over.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten van een uitvaart? Vraag dan een offerte aan. U kunt ons ook bellen of een terugbelverzoek indienen. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Graag komen wij bij u langs om in alle rust uw wensen te bespreken. Neem gerust voor hulp, vragen of iets anders contact op met onze medewerkers via 085 – 40 18 123 of stuur ons een e-mail op info@meride.nl. 

Hoe regelt u een begrafenis in de omgeving van Houten?

Weet u hoe u moet handelen als een vriend overlijdt en een uitvaart in Houten moet regelen? Veel mensen hebben daar bijna geen idee van en overzien het niet. Om het voor u allemaal een beetje gestructureerder te maken, zetten wij het voor u allemaal op een rijtje.

Verklaring van overlijden

Wanneer iemand sterft is de belangrijkste actie dat er een dokter komt controleren. Deze dokter maakt een akte van overlijden op waarin de aannemelijke oorzaak van overlijden wordt beschreven. Als er geen zekerheid is over de oorzaak van overlijden of de overleden individu was nog niet volwassen komt er een lijkschouwer bij.

Registreren van overlijden

Nadat is vastgesteld dat de dierbare is overleden, behoort er bij de gemeente een verklaring van overlijden ingeleverd te worden. Regelmatig wordt dit gedaan door de begrafenisondernemer, maar u kunt het ook eigenhandig doen indien u dat wenst. Deze verklaring van overlijden behoort binnen zes werkdagen na overlijden te geschieden. Na aanleiding van de aangifte wordt een overlijdensakte opgesteld die u mee krijgt. Dit bewijsstuk kunt u gebruiken om bij allerlei instellingen kenbaar te maken dat de persoon is gestorven. Verder krijgt u van de gemeente middels deze bescheiden de goedkeuring om de gestorven persoon te begraven of te cremeren.

Na de aangifte van overlijden

Met de akte van overlijden kan u de echte begrafenis of crematie gaan regelen. Deze dient plaats vinden na 36 uur na het sterven en binnen een week. Vandaag de dag is het alleen denkbaar om de gestorven te begraven of te cremeren op de toegestane plekken, bijvoorbeeld een kerkhof.  Om de situatie een beetje makkelijker te maken is het een aanrader om de hulp van een begrafenisonderneming te gebruiken. Onze uitvaartverzorging in Houten kan u helpen met het maken van moeilijke besluiten. Ook kunnen zij u regelmatig verder helpen met het regelen van de begrafenis of crematie van de gestorvene.

Uitvaartwensen

Weet u of de gestorvene een testament nagelaten heeft? Je kunt deze doorgaans vinden in de papieren van de overledene. In dit document staan mogelijk verschillende uitvaartwensen. Ook kan de gestorvene uitvaartwensen vastgelegd hebben bij de uitvaartonderneming of bij een notaris. Ingeval de overledene een laatste wil heeft, helpt dit u bij het afscheid regelen.

Meride staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar. U hoeft er niet alleen voor te staan. Wij hebben er begrip voor dat u het zwaar genoeg heeft. Mocht u er behoefte aan hebben, dan willen wij u ook helpen door voor u contact te leggen met verschillende instanties en overige partijen waardoor u daar geen omkijken meer naar heeft.